Revitalizace vodoléčebného ústavu s plovárnou v Luhačovicích

– Vodoléčebný ústav v Luhačovicích –

Ve spolupráci se společností Lázně Luhačovice, a.s., jsme zpracovali dotační žádost a studii proveditelnosti pro projekt Revitalizace areálu Vodoléčebného ústavu s plovárnou. Cílem projektu je obnova a zpřístupnění unikátních historických budov (Vodoléčebný ústav, Sirné a slatinné lázně, Říční a sluneční lázně a objekt kotelny s prádelnou), z nichž některé patří k nejvýznačnějším stavbám architekta Dušana Jurkoviče. Areál je součástí území Lázně Luhačovice, které chce Česká republika v budoucnu nominovat k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.
Zajišťujeme kompletní projektový management v přípravné a realizační fázi i ve fázi udržitelnosti.