SMOLO: zpracování a využití aglomeračních odprašků

– SMOLO: zpracování a využití aglomeračních odprašků –

Předmětem projektu je výzkum zaměřený na získání nových poznatků o aglomeračních odprašcích, na který naváže experimentální vývoj technologie pro jejich další úpravu, zpracování a využití. Společnost bude spolupracovat s experty z výzkumného centra ENET a Institutu čistých technologií VŠB-TUO i s dalšími odbornými pracovišti a inovativními firmami. Nové poznatky budou použity pro přihlášení užitného vzoru, výsledky projektu pomohou potenciálním odběratelům využít vedlejší produkty vzniklé při výrobě železa, které by se jinak staly odpadem.