Vizuál a web Zdravého města Opavy

– Koncept Chytrého města Opavy –

Tři strategické cíle v podobě čistého prostředí, čisté dopravy a e-Governmentu a otevřených dat, které do velké míry navazují na krajskou strategii Chytřejší kraj a stávající chytrou agendu města, doplňuje v opavském konceptu téma bytostně šité městu na míru. Živé město má za pomoci moderních technologií oživovat veřejný prostor, kulturu, komunity a centrum města. Koncept vznikl v roce 2017 a město jej chce naplnit i díky jednadvaceti projektům zahrnutým do akčního plánu.