Postindustriální dědictví Horního a Těšínského Sleszka

– Industriální památky v českém a polském Slezsku –

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a návštěvnosti Horního Slezska a Těšínského Slezska, tedy území, která spojuje společná historie a množství technických a průmyslových památek. Díky adaptaci významných postindustriálních objektů, odstranění přeshraničních bariér a prohloubení spolupráce vznikne společná turistická stezka „Trasa uhlí a oceli“, která propojí pět nejvýznamnějších industriálních památek na obou stranách hranice.